7 Punti Kif Ngħażlu Laħam Tajjeb

By : | 0 Comments | On : September 11, 2014 | Category : Kif ngħażel..., Laħam

Ara li l-laħam ikollu kulur aħmar natural sabiħ u uniformi

Laħam aħmar sabiħ ma jfissirx li huwa laħam frisk. Forsi ftit jafu li meta l-laħam jiġi proċessat, il-biċċeriji jgħadduh minn proċess fejn iżidulu l-carbon monoxide. Din hija sustanza li tirreaġixxi ma’ ċertu ċelloli tad-demm (myoglobin) u r-riżultat huwa li tħammar il-laħam. Dan isir biex ovvjament aħna l-konsumaturi naraw il-laħam sabiħ u nitħajru nixtruh, li b’daqshekk ma fiha xejn ħażin.

Pero’ rridu nkunu nafu lejn xiex għandna nħarsu u x’infittxu biex inkunu nafu li l-laħam huwa verament frisk.

Ara li x-xaħam jagħmel bħal "disinn" qisu irħam

Ara li x-xaħam jagħmel bħal “disinn” qisu irħam

  1. Ara li l-laħam ikollu kulur aħmar natural sabiħ u uniformi
  2. Jekk tara li jkollu ħjiel ta’ griż huwa sinjal li l-laħam qed imur ħażin
  3. Ix-xaħam għandu jkun ta’ kulur abjad cream. Jekk ikun jgħati fl-isfar, probabbli li l-laħam ikun beda jitħassar.
  4. Ara li x-xaħam jagħmel bħal “disinn” qisu irħam. Waqt it-tisjir dan ix-xaħam jgħin il-laħam jibqa idratat (mimli bl-ilma) u jżid it-togħma
  5. Dejjem ħares lejn laħam li jkun maqtugħ pulit. Laħam li jkollu biċċiet tal-għadam jew trufijiet imgerrmin, huma sinjali ta’ qwalita’ baxxa tal-biċċerija
  6. Il-biċċiet m’għandomx ikollhom tendons jew ligaments
  7. Ara li l-hxuna tal-qata’ hija uniformi. Din tgħin biex il-laħam jissajjar indaqs minn kullimkien
Share This Post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *